Logo

Ποιες Είναι Οι Κυριότερες Αντισυλληπτικές Μέθοδοι;
Οι αντισυλληπτικές μέθοδοι που κυρίως χρησιμοποιούνται στη χώρα μας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Φυσικές Μέθοδοι
1.Διακεκκομένη συνουσία
2.Περιοδική αποχή (μέθοδοι ρυθμού και SDM)

Ορμονικές Μέθοδοι
3.Αντισυλληπτικά δισκία
4.Επειγουσα αντισύλληψη ή αντισύλληψη ανάγκης
5.Κολπικός δακτύλιος

Ενδομήτρια Σπειράματα
6.Σπιράλ

Μέθοδοι Φραγμού

7.Ανδρικά προφυλακτικά
8.Γυναικείος σπόγγος

Διακεκομμένη συνουσία

Η μέθοδος συνίσταται στη διακοπή της συνουσίας πριν την εκσπερμάτιση, η οποία πραγματοποιείται εκτός του κόλπου. H αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι πολύ περιορισμένη είτε γιατί αποτυγχάνει ο αυτοέλεγχος του άνδρα, είτε γιατί ακόμα και στις εκκρίσεις του πέους που προηγούνται της εκσπερμάτισης υπάρχουν σπερματοζωάρια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εγκυμοσύνη. Εξάλλου, η μακροχρόνια εφαρμογή της διακεκομμένης συνουσίας μπορεί αν έχει σοβαρές ψυχολογικές παρενέργειες (ψυχρότητα στη γυναίκα, ανικανότητα στον άνδρα)

Περιοδική αποχή (μέθοδος ρυθμού)
Η μέθοδος βασίζεται σε τρεις υποθέσεις: (α) το ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί μόνο στις 24 πρώτες ώρες μετά την ωοθυλακιορρηξία , (β) τα σπερματοζωάρια διατηρούν τη γονιμοποιητική τους ικανότητα για 48 ώρες μετά την εκσπερμάτιση  και (γ) η ωοθυλακιορρηξία συνήθως συμβαίνει 14 περίπου ημέρες πριν από την αρχή της επόμενης έμμηνης ρύσης. Έτσι η γυναίκα καταγράφει τη διάρκεια των κύκλων της για ένα περίπου χρόνο και κατόπιν αφαιρεί έως 11 ημέρες από το μικρότερο κύκλο και έως 18 ημέρες από το μεγαλύτερο. Το χρονικό διάστημα που προκύπτει είναι η γόνιμη περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να αποφεύγονται οι σεξουαλικές επαφές. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι μικρή. Αυτό συμβαίνει γιατί οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται είναι σχετικά μεταβλητές από κύκλο σε κύκλο. Εξάλλου, η μέθοδος ελαττώνει σημαντικά την περίοδο της σεξουαλικής δραστηριότητας του ζευγαριού ή απαιτεί χρήση αντισύλληψης (π.χ. προφυλακτικού τις «επικίνδυνες μέρες». Μια παραλλαγή της μεθόδου του ρυθμού είναι η μέθοδος των σταθερών ημερών (Standard Days Method). Σύμφωνα με αυτήν, οι γυναίκες που έχουν κύκλο 26-32 ημέρες δεν χρειάζεται να κάνουν υπολογισμούς  γόνιμων ή επικίνδυνων ημερών. Απλώς αποφεύγουν συνουσία χωρίς προφύλαξη από την 8η έως τη 19η ημέρα του κύκλου, σύνολο 12ημέρες. Ως πρώτη μέρα του κύκλου θεωρείται η ημέρα εμφάνισης της περιόδου. Επιστημονικά δοκιμάστηκε η μέθοδος αυτή σε 478 γυναίκες για 2 χρόνια. Αποδείχτηκε ότι η δυνατότητα εγκυμοσύνης είναι περίπου 5-12% το χρόνο, ανάλογα με το πόσο προσεκτικά εφαρμόζεται η μέθοδος.

Αντισύλληψη ανάγκης
Είναι 2 χάπια που περιέχουν προγεσταγόνα. Πρέπει να ληφθούν σε διάστημα 12 έως 24 ωρών από την επικίνδυνη συνουσία και όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών.

Κολπικός δακτύλιος

Είναι ένας δακτύλιος που τοποθετείται κολπικά για 3 εβδομάδες. Αφαιρείται την 4η και τοποθετείται νέος στον επόμενο κύκλο. Περιέχει ορμόνες παρόμοιες με του αντισυλληπτικού χαπιού.

Ενδομήτρια σπειράματα

Είναι συσκευές που τοποθετούνται από γυναικολόγο και παραμένουν στη μήτρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (3-5 χρόνια). Η αντισυλληπτική δράση τους οφείλεται σε τοπική άσηπτη φλεγμονώδη αντίδραση, την οποία προκαλεί το σπιράλ, ως ξένο σώμα στη μήτρα. Λόγω της φλεγμονής αυτής αθροίζονται λευκοκύτταρα και απελευθερώνονται ουσίες, που είναι τοξικές για τα σπερματοζωάρια και το τυχόν γονιμοποιημένο ωάριο. Μετά την αφαίρεση του σπιράλ, η γονιμότητα επανέρχεται σε ποσοστό 59% τους πρώτους 3 μήνες και σε ποσοστό 88% τον πρώτο χρόνο. Η αποτελεσματικότητα είναι ελαφρώς μικρότερη από εκείνη των αντισυλληπτικών δισκίων. Το σπιράλ αυξάνει την απώλεια αίματος σε κάθε εμμηνορρυσία , ενώ αυξάνει 3-5 φορές την πιθανότητα εμφάνισης πυελικής φλεγμονής (σαλπιγγίτιδας) η οποία, ενδεχομένως, μειώνει τη γονιμότητα.

Το προφυλακτικό
Το προφυλακτικό είναι το πιο διαδεδομένο μηχανικό μέσο αντισύλληψης. Η αντισυλληπτική του αποτελεσματικότητα κυμαίνεται σε ποσοστό 64-97%. Τα αίτια της αποτυχίας είναι σφάλματα κατασκευής, σχίσιμο κατά την εφαρμογή, ρήξη ή απομάκρυνση κατά τη συνουσία και , τέλος, διαφυγή σπέρματος λόγω καθυστερημένης αφαιρέσεως. Ψυχολογικοί λόγοι συχνά είναι η πηγή άρνησης του προφυλακτικού, το οποίο όμως είναι λόγω των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (AIDS και τα άλλα) απαραίτητο σε κάθε περιστασιακή, μη μόνιμη σχέση, ανεξάρτητα αν η γυναίκα εφαρμόζει άλλη αντισυλληπτική μέθοδο.